Trình độ Đăng Nhập About Us
Ngữ Âm - Cấp 1
Ngữ âm C1 - Bài luyện tập - Buổi 4 Thế là đã hết một tháng và các bạn đã tiến một bước khá nhanh. Thầy rất vui khi thấy sự chăm chỉ của các bạn. Các phần quà tặng đã...
Xem tiếp...
Ngữ âm C1 - Bài luyện tập - Buổi 4
Ngữ âm C1 - Bài luyện tập - Buổi 4
Ngữ âm C1 - Bài luyện tập - Buổi 4
Ngữ Âm - Cấp 2
Ngữ âm C2 - Bài luyện tập - Buổi 4 Nốt hôm nay là mình hết các nguyên âm khó rồi đấy. Cố gắng hoàn thành thật tốt nhé các bạn. Chú ý những gì thầy đã dặn và tập cẩn...
Xem tiếp...